top of page

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Laura Adamczyk - Trener Personalny z siedzibą w Warszawie, ul. Grzegorzewskiej 11/34, 02-778 NIP: 1182185252, REGON: 381923235.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych korzystam z dobrych praktyk i procedur mających na celu zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.

6. Strona zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegam sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będę informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. Na stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od strony i nie są w żaden sposób nadzorowane przez www.lauraadamczyk.com. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zaleca się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności proszę o kontakt: l.adamczyk.kontakt@gmail.com

bottom of page